FitOne - Fitness & Sundhed til mænd > Sundhed > Sundhedsprofiler på jobbet

Sundhedsprofiler på jobbet

Hvad er en sundhedsprofil?

Sundhedsprofiler skabes ud fra et sundhedstjek og blev tidligere kaldt ”risikoprofil”, men det negativt ladede ord er nu ændret til sundhedsprofil. En sundhedsprofil er et individuelt medarbejder-sundhedstjek – somme tider betegnet som en helbredsundersøgelse. Sundhedsprofilen foretages som udgangspunkt ude hos kunden på dennes adresse.

Sundhedsprofilens formål er at teste såvel den enkelte medarbejders aktuelle sundhedstilstand – nu og her, samt arbejdspladsens generelle sundhed. Målet er bl.a. at sikre at medarbejderne er sunde med et godt helbred, trives fysisk og psykisk og har få sygefraværsdage. Alt sammen noget der gavner både den enkelte medarbejder såvel som arbejdspladsen som helhed.

Hvad indebærer en sundhedsprofil?

Når der laves sundhedsprofiler på jobbet indebærer målinger og tests af en lang række, både fysiske og biologiske parametre. Hver for sig giver de enkelte målinger besked om fx blodtrykket eller kolesteroltallet, mens den samlede akkumulering af alle tests og målinger giver et samlet indtryk af sundhedstilstanden hos den testede medarbejder. Denne samlede vurdering betegnes sundhedsprofilen.

Alt afhængig af udbyder, så kan sundhedsprofiler på jobbet indeholde måling af: blodtryk, blodsukker, hæmoglobinværdi (tidligere betegnet blodprocenten), lungefunktionstest (også kaldet spirometertest eller spirometri), kropsvægt, BMI (Body-Mass-Index), fedtprocent, muskelmasse, taljemål m.v.

Desuden indgår ofte den vægtede biologiske alder. Den biologiske alder kaldes også for BodyAge eller kropsalderen. Den biologiske alder sammenlignes her med personens kronologiske, dvs. alder i år.

I nogle tilfælde fremsendes desuden spørgeskema – fx i elektronisk form – til deltagerne i god tid inden afholdelse af sundhedsprofilerne. I skemaet udsættes medarbejderen for spørgsmål inden for de såkaldte KRAMS-faktorer. KRAMS står for Kost-Rygning-Alkohol-Motion-Stress.

Efter de gennemførte tests beregnes den vægtede sundhedsprofil, som sammen med det udfyldte KRAMS-skema, danner baggrund for den efterfølgende samtale med sundhedskonsulenten.

I samtalen vil konsulenten – afhængig af den aktuelle sundhedsprofil-løsning kunden (arbejdspladsen) har valgt, kunne udarbejde en ramme for en personlig handlingsplan inden for de berørte områder, hvis medarbejderen ønsker dette.

HVAD FÅR ARBEJDSPLADS/LEDELSE UD AF SUNDHEDSPROFILER PÅ JOBBET?

Efter de gennemførte sundhedstjek udleveres en anonym sundhedsrapport til ledelsen over de gennemførte sundhedsprofiler.

Sundhedsrapporten giver ledelsen nogle vigtige informationer om arbejdspladsens samlede sundhedstilstand. Rapporten kan herefter anvendes af ledelsen til at koncentrere sundhedsindsatsen der hvor den giver mest ”value for money”.

Hvem udfører sundhedsprofiler på jobbet?

Sundhedsprofiler udføres af sundhedskonsulenter som har en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse. Dette kunne fx være en bachelor i ernæring og sundhed, fysioterapeut, sygeplejerske eller eksempelvis læge. Fælles for alle er, at de typisk har en tværfaglig viden om sundhed, trivsel, motion og kost.